Bohoslužby

Mše svaté v kostele Nejsvětější Trojice:

Neděle: 9:30, čtvrtek 18:00

 

Májové v nadějkovské farnosti

V Nadějkově bude vždy ve čtvrtek v 17:45 a po ní následuje mše svatá.

*********

V Modlíkově (u jeskyňky) ve středu 8. 5. v 19:00 mše svatá

Ve Vratišově ve středu 15. 5. v 19:00 mše svatá

V Hronové Vesci v sobotu 18. 5. v 14:30 mše svatá

V Kališti ve středu 22. 5. v 19:00 mše svatá