Co se chystá

 VÁNOCE V NADĚJKOVĚ

 neděli 31. 12.Svátek sv. Rodiny9:30 mše svatá s obnovou manželského slibu a na závěr mše sv. Te Deum a svátostné požehnání

pondělí 1. 1.Slavnost Matky Boží Nový rok – 8:00 mše svatá (P. Jan Böhm)

Ve čtvrtek 4. 1. – Bohoslužba slova

neděli – 7. 1.Křest Páně (Zjevení Páně)9:30 mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla

Přeji vám pokojné Vánoce a požehnaný Nový rok!