Co se chystá

ADVENT V NADĚJKOVĚ

 

neděli 17. 12. – 9:30 mše svatá s P. Davidem Miklušem, novoknězem a sekretářem českobudějovického biskupa

(Po mši svaté možnost novokněžského požehnání a svátostí smíření.)

*************

Ve čtvrtek 21. 12. bude po bohoslužbě slova v 18:00 stavění stromků a betléma – vánoční výzdoba pod vedením Jana Krajče. Díky za pomoc!

********************

neděli 24. 12. dopoledne mše svatá nebude, bude až vánoční mše svatá ve 21:30.

(Možnost dopolední mše svaté je v Jistebnici v 8:45 nebo v bazilice v Milevsku v 8:00. Případně jste zváni na mši svatou při svíčkách v Sepekově                  v sobotu 23. 12. v 18:30 s nedělní platností.)

******************************

Během adventu budete mít možnost v kostele podpořit

Domácí Hospic Athelas v Písku. Děkujeme za podporu!


 

VÁNOCE V NADĚJKOVĚ

 

Neděle 24. 12. Štědrý den21:30 vánoční mše svatá za živé a + dobrodince

pondělí 25. 12. – Slavnost Narození Páně8:00 mše svatá za farníky (P. Jan Böhm)

úterý 26. 12. – Svátek sv. Štěpána – jáhna a prvomučedníka – 9:30 mše svatá

neděli 31. 12.Svátek sv. Rodiny9:30 mše svatá s obnovou manželského slibu a na závěr mše sv. Te Deum a svátostné požehnání

pondělí 1. 1.Slavnost Matky Boží Nový rok – 8:00 mše svatá (P. Jan Böhm)

Ve čtvrtek 4. 1. – Bohoslužba slova

neděli – 7. 1.Křest Páně (Zjevení Páně)9:30 mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla

Přeji vám pokojné Vánoce a požehnaný Nový rok!