Fotogalerie

Pouť LURDY – ARS – LA SALETTE 06. 06. – 15. 06. 2018                      

160. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech, 200. výročí příchodu J. M. Vianneye do Arsu
160 let vyhlášení farnosti Sepekov a 285 let posvěcení kostela v Sepekově
Duchovní doprovod: P. Mikuláš Selvek


Požehnání nové sochy Jana Nepomuckého

Po silnici od Petříkovic nás u Nadějkova zase vítá socha Jana Nepomuckého. V lednu 2016 došlo k její krádeži a 200 let stará socha se ztratila. Božím vedením, byla ale nalezena v příkopu – zlodějiji poničenou odhodili. Originál je nyní umístěn na obecní úřadě v Nadějkově. Požehnání začalo v sobotu 15.10.216 v kostele, mší svatou a následně jsme se přesunuli k soše. Při mši svaté byli přítomni všichni významní farníci i pan starosta.

Požehnání nového presbitáře

V sobotu 27. června 2015 požehnal světící českobudějovický biskup Pavel Posád nový presbytář v Nadějkově. V kostele Nejsvětější Trojice se i díky podpoře obce Nadějkov nachází nový oltář, ambon a abak. Návrh připravil a poté i zrealizoval MgA. Pavel Charypar – akademický sochař a restaurátor. V oltáři je vložen ostatek sv. Martina. Na oltáři je latinský nápis Laus Deo Patri et Filio et Spiritui Sancto – Chvála Bohu Otci i Synu i Duchu svatému.

Poděkování za úrodu a stvoření

1.9.2015 proběhla v našem kostele děkovná mše za úrodu a stvoření. Naši farníci přinesli úrodu ze svých zahrádek a společně po mši ochutnali dobré Boží dary.

Fotky z procesí na svátek Božího těla

Ve tři hodiny v neděli 7.6.2015 jsme se sešli v Nadějkovském kostele k adoraci spojenou s procesím ke kapličce u Hronovi vesce. Počasí nám přálo – krásný letní den – ochlazoval nás letní větřík. V dobré náladě jsme vyrazili a zhruba po čtvrt hodině jsme dorazili na místo. Otec Zdík přečetl čtení z bible, potom nás pozval k posezení kolem pána Ježíše. Jako apoštolové, kteří se posadili kolem Pána a těšili se z jeho přítomnosti. Po adoraci jsme se vydali zpět ke kostelu.

Fotky kostelíka