Stalo se

Oslava dne stvoření.

Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit si znovu své povolání spravovat svět a starat se o něj. Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme.

Modlitba za naši zemi (Papež František, encyklika Laudato sii)

Všemohoucí Bože, jenž jsi přítomen v celém světě i v  nejmenším ze všech tvých tvorů, 
ty, který obklopuješ svou něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu své lásky,
ať se staráme o život a krásu.

Zahrň nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry, nikomu neškodili.
Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzácní ve tvých očích.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět, a ne ho pustošili, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zkázu.

Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a země. Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznat, že jsme hluboce spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu.
Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj.

 


  • Požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého

V sobotu 15.10.2016

ad


  • Večer chval

V pátek 13. května ve 20.00 v kostele Nejsvětější Trojice v Nadejkově proběhl Večer chval, který hudebně doprovázela Hláska a zamyšlení na téma milosrdenství přednášl P. Jan Böhm, vojenský kaplan.


  • Poutní zájezd do Říma ve dnech 18. – 24. 4. 2016 ke Svatým branám římských, papežských bazilik se úspěšně uskutečnil.

Počasí nám přálo, nikdo se neztratil, byli jsme velmi blízko papeži Františkovi při středeční generální audienci a zažili atmosféru živé a i mladé církve jak v Římě, tak v Padově i v Assisi. Mnoho lidí různých věkových kategorii, kteří s vírou proudili Svatými branami. Bylo to velmi povzbuzující i dojemné.

Cestou tam jsme navštívili Padovu, kde jsme také prošli Svatou bránou kostela sv. Antonína, kde jsme byli u jeho hrobu a měli tam mši svatou.

Cestou z Říma jsme se zastavili na devět hodin v rodišti sv. Františka v Assisi, kde nám odpoledne hodně pršelo, ale zase jsme mohli být déle v kostelích a modlit se u hrobu
sv. Františka i sv. Kláry.

Cesta autobusem – noční jízda se také zvládla. Díky CK – Palomino, paní Hendrychové, která nás prováděla a vše dobře zařídila pro naší spokojenost a dobrý průběh pouti a díky i dvěma řidičům Pavlům, kteří se vyznají a bezpečně nás všude dopravili bez bloudění a zaváhání.

Celou pouť jsme zahájili jako společenství 55 poutníků v milevské klášterní bazilice v pondělí 18. 4. ve 20:00 mši svatou ke cti sv. Jana Pavla II., kterému jsem svěřil celou naší poutní cestu a věru, byl naším dobrých duchovním průvodcem i přímluvcem. Na závěr pouti jsme měli mši svatou v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích ještě u poslední Svaté brány, kde nás ochotně přijali a připravili na mši svatou, kterou jsme měli ve 12:30. Po zpěvu Te Deum a modlitbách k získání plnomocných odpustků jsme se rozjeli domů a nesli si v srdci radost a pokoj i pro ty,
ke kterým jsme se vraceli.

Díky všem za modlitby a také ujišťujeme, že jsme pamatovali na různých místech naší poutě, na vás všechny! Bohu díky!


  • Žehnání řidičů a jejich autům  • V sobotu 9. dubna 2016 proběhl farní zájezd do Dobré Vody u Nových Hradů, Nových Hradů a Třeboně

Program:

  1. Dobrá Voda – mše svatá a prohlídka poutního místa se Svatou bránou
  2. Nové Hrady – prohlídka kláštera Božího milosrdenství
  3. Třeboň – prohlídka pivovaru s ochutnávkou a s obědem v pivovarské restauraci

Duchovní doprovod P. Mikuláš a P. Pius


  •  Afrika pohledem Olgy Švecové

Povídání o Africe s promítáním.

V pátek 29.1.2016 v 19:00.

V sále na obecním úřadě v Nadějkově

a


  • Tříkrálová sbírka

V lednu 2016 probíhala v naší farnosti tříkrálová sbírka, děkujeme všem koledníkům i dárcům.