Stalo se

LUDUS MUSICUS – Nadějkov

zazvučel v nadějkovském kostele Nejsvětější Trojice – 7. října

 

KOCERT K POCTĚ SVATÉHO VÁCLAVA

 „ORIENTE IAM SOLE“

„KDYŽ UŽ VYCHÁZELO SLUNCE KŘESŤANSTVÍ“

 

Soubor LUDUS MUSICUS vede František Běhounek

začátek v 16 hodin, vstupné dobrovolné


Pokud máte nějaké historické fotografie kostela, farníků – prosím podělte se s námi o ně. Zašlete je na e-mail krajc@klastermilevsko.cz nebo zavolejte na 777 617 127.


Oslava dne stvoření.

Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit si znovu své povolání spravovat svět a starat se o něj. Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme.

Modlitba za naši zemi (Papež František, encyklika Laudato sii)

Všemohoucí Bože, jenž jsi přítomen v celém světě i v  nejmenším ze všech tvých tvorů, 
ty, který obklopuješ svou něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu své lásky,
ať se staráme o život a krásu.

Zahrň nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry, nikomu neškodili.
Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzácní ve tvých očích.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět, a ne ho pustošili, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zkázu.

Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a země. Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznat, že jsme hluboce spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu.
Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj.

 


  • Požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého

V sobotu 15.10.2016

ad


  • Večer chval

V pátek 13. května ve 20.00 v kostele Nejsvětější Trojice v Nadejkově proběhl Večer chval, který hudebně doprovázela Hláska a zamyšlení na téma milosrdenství přednášl P. Jan Böhm, vojenský kaplan.


  • Poutní zájezd do Říma ve dnech 18. – 24. 4. 2016 ke Svatým branám římských, papežských bazilik se úspěšně uskutečnil.

Počasí nám přálo, nikdo se neztratil, byli jsme velmi blízko papeži Františkovi při středeční generální audienci a zažili atmosféru živé a i mladé církve jak v Římě, tak v Padově i v Assisi. Mnoho lidí různých věkových kategorii, kteří s vírou proudili Svatými branami. Bylo to velmi povzbuzující i dojemné.

Cestou tam jsme navštívili Padovu, kde jsme také prošli Svatou bránou kostela sv. Antonína, kde jsme byli u jeho hrobu a měli tam mši svatou.

Cestou z Říma jsme se zastavili na devět hodin v rodišti sv. Františka v Assisi, kde nám odpoledne hodně pršelo, ale zase jsme mohli být déle v kostelích a modlit se u hrobu
sv. Františka i sv. Kláry.

Cesta autobusem – noční jízda se také zvládla. Díky CK – Palomino, paní Hendrychové, která nás prováděla a vše dobře zařídila pro naší spokojenost a dobrý průběh pouti a díky i dvěma řidičům Pavlům, kteří se vyznají a bezpečně nás všude dopravili bez bloudění a zaváhání.

Celou pouť jsme zahájili jako společenství 55 poutníků v milevské klášterní bazilice v pondělí 18. 4. ve 20:00 mši svatou ke cti sv. Jana Pavla II., kterému jsem svěřil celou naší poutní cestu a věru, byl naším dobrých duchovním průvodcem i přímluvcem. Na závěr pouti jsme měli mši svatou v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích ještě u poslední Svaté brány, kde nás ochotně přijali a připravili na mši svatou, kterou jsme měli ve 12:30. Po zpěvu Te Deum a modlitbách k získání plnomocných odpustků jsme se rozjeli domů a nesli si v srdci radost a pokoj i pro ty,
ke kterým jsme se vraceli.

Díky všem za modlitby a také ujišťujeme, že jsme pamatovali na různých místech naší poutě, na vás všechny! Bohu díky!


  • Žehnání řidičů a jejich autům  • V sobotu 9. dubna 2016 proběhl farní zájezd do Dobré Vody u Nových Hradů, Nových Hradů a Třeboně

Program:

  1. Dobrá Voda – mše svatá a prohlídka poutního místa se Svatou bránou
  2. Nové Hrady – prohlídka kláštera Božího milosrdenství
  3. Třeboň – prohlídka pivovaru s ochutnávkou a s obědem v pivovarské restauraci

Duchovní doprovod P. Mikuláš a P. Pius


  •  Afrika pohledem Olgy Švecové

Povídání o Africe s promítáním.

V pátek 29.1.2016 v 19:00.

V sále na obecním úřadě v Nadějkově

a


  • Tříkrálová sbírka

V lednu 2016 probíhala v naší farnosti tříkrálová sbírka, děkujeme všem koledníkům i dárcům.